Köszöntöm Oldalunkon

TÁMOGATÓKAT KERESÜNK!

HA SZERETNÉD TÁMOGATNI AZ OLDALT!

AKKOR KÜLD AZ EMAIL CÍMEDET!

marosvolgy@gmail.com

A Székely -rovásÍrás 2

 

HISZEK MAGYARORSZÁG

PÉLDA-MONDATOK ÉS ROVÁS EMLÉKEK

 

Az alábbiakban példákat mutatok be a rovásírás alkalmazására, egy-két gyakorlófeladatot és néhány rovásírásos emléket. Az általam írt mondatok jelkihagyás és -összevonás nélküliek, ahol mégsem, ott külön jelzem ezt.
Ne feledjük; a folyamatos olvasást és írást sok gyakorlással lehet csak elsajátítani!

 

Nézzünk egy mondatot a Magyar Adorján (továbbiakban: MA) által használt betűkészlettel, jobbról-balra írva (továbbiakban: JB):

Most ugyanez a mondat balról-jobbra írva (továbbiakban: BJ):

Figyeljük meg; a két írásmód között csupán annyi a különbség, hogy a betűk egymás tükörképei! (És persze az írás iránya is más.)

A fenti mondat latin betűkkel:

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is
nem félek a gonosztól


Most nézzünk egy eredeti rovás feliratot. Az alábbi kép az enlakai unitárius templom rovásfelirata és életfái, valamint az életfa két korábbi honfoglaláskori, és egy szarmata (jobbra, lent) ábrázolása. De most számunkra a felirat a lényeges. Latinul indul (Deut vi), majd jobbról-balra haladva rovásírással folytatódik.

Ez olvasható rajta:

eGY AZ ISTEN
GEORGYIUS MUSNAI DIAKON

Mint látjuk; az "egy" szót jelkihagyással írták, az "e" hangot elhagyva csak egy "gy" szerepel. A második sor első két szava normál írás (egy név, amit ma Musnai György-nek mondanánk), az utolsó szó viszont (diakon) két ligatúrát is tartalmaz. A "d" és "i" rúnát vonták össze, valamint a szó végén az "o" és "n" rúnákat. Valószínűleg azért, mert mint látható, már alig fért ki a felirat így is.

Csak érdekességképpen említem, hogy a kutatók között ma is vita folyik arról, hogy mi lehet az a "diakon". Egyesek "diákon"-nak értelmezik, mások viszont a diakónus, azaz papsegéd cím rövidítését látják benne.


Most nézzünk egy kicsit régebbi és egyben nehezebb rovás felíratot.
Történt, hogy 1644-ben Verancsics Antal egri bíboros, kiséretével diplomáciai úton volt Konstantinápolyban (a mai Isztambul). Városnézés közben egy épület falát alkotó kőben ősi magyar rovásfeliratra lettek figyelmesek. A kíséretben lévő Derschwamm János lejegyezte ezeket a rúnákat, amelyek így másolatban mind a mai napig fennmaradtak. Nézzük meg most mi is:

A felső 5 sor latinul íródott, számunkra most érdektelen. Alatta vastagabbal az eredeti felirat pontos mását látjuk, majd ez alatt ugyanez a felirat, csak kicsit kitisztázva. (Az összeírt szavak immár szétválasztva.)
Elsőre figyeljük meg, hogy a feliratot balról-jobbra írták. Most nézzük mit is rejt. Próbáljuk leírni betűről, betűre:

eZeR ÖCÁZ TIZeNÖT eSZTeNDÖBeN IRTáK LÁSZLO KIRALY ÖT KeVeTéT RTTáK iT
BILAJI B
aRLABÁS Ke eSZTeNDeJIK IT VALT NeM TÖN CSÁSZÁR
KeTeJI SZéKeL TaMÁS IRTA iNeT SZeLiMB törÖK CSÁSZÁR ITeT BeN SZÁZ LOVAL

Nos, mint látjuk; a szöveg tele van jelkihagyással (vékony-, kis betűkkel jelöltem) és ligatúrákkal (aláhúzottan jelöltem), emiatt kicsit nehezen olvasható. Valamint a szövegezése is régies, manapság már nehezen érthető.

Úgy tűnik egyébként, hogy a három sort eredetileg három különböző ember írhatta, és talán időben is eltolva egymástól. Az első sor arra utal, hogy László király követei 1515-ben jártak a szultánnál. (A mohácsi csata előtt nem sokkal.) A második sor egy bizonyos Bilaji Barlabástól (ma inkább Barnabásnak mondjuk) származik, aki két évig várt a szultánra (akit ő császárként említ). A harmadik sort pedig Keteji Székel (Székely) Tamás írta, aki megjegyzi, hogy Szelimb (Szelimbej) pasának száz lovát látta a városon belül.


Ha már nagyon utáljuk a székely-magyar rovásírást, és azt mondjuk; "ez teljesen megtanulhatatlan!", akkor most bemutatnék egy pálos-rovás feliratot, ami a dél-amerikai Cerro Pelado barlang faláról származik, és magyar pálos-rendi szerzetesek írták fel az 1500-as évek elején.

A felirat: SZüLeTeTt : 1473

Azt hiszem ezek után nem csoda, hogy inkább a székely-magyar rovásírás terjed újra mostanában, a pálos-rovás igen bonyolultnak tűnik.


És most nézzünk egy-két gyakorló feladatot. Felírok egy rovásírás szöveget MA JB betűkészlettel, és mindenki próbálja meg átfordítani latin betűs magyar szöveggé. ( Ha már végképp nem megy vagy elakadnál, akkor a rovás-szöveg alatt megtalálható az átírás, csak ki kell jelölni az egérrel. )

 

Az átírás ( jelöld ki az egérrel innen ):
Esküszünk a nemzet magyar istenére
Piros fehér zölddel írjuk fel az égre
Minden nemes magyar kinek lelke tiszta
Ősi országunkat együtt vesszük vissza
:( eddig )


A következő feladat:

 

Az átírás ( jelöld ki az egérrel innen ):
Imé eljövök mint a tolvaj
Boldog aki vigyáz és őrzi az ő ruháit
Hogy mezítelenen ne járjon
és meg ne lássák az ő rútságát.
:( eddig )

 

FELTÁMADÁSÁBAN     ÁMEN

 

 

 

Adjon az isten
ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVÖT

1920 június 4 a Magyar Nemzet gyásznapja

Trianoni Fáklya
1920 június 4, Trianon

Trianoni igazságtalanság!
Igazságot Magyarországank!
          Trianon unjustice!
          Igazságügyi Magyarország!

MÁTÉ OTTILIA

SIMÁNDI JÓZSEF

HISZEK -EGY

http://kepeimmagyargarda.8x.hu

http://szentkoronaradio.com/

http://erdely-szep.hu/

http://magyarorszag-szep.hu/

 

Beállítás Kezdolapnak!